Ukliď sbírkou

Dobročinná organizace

#

Jak to funguje

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pokud jste sociální služba registrovaná dle § 3 písm. a) zákona 108/2006 Sb., a máte zájem čerpat materiální pomoc z projektu „Ukliď sbírkou“, pak nás kontaktujte buď e-mailem, přes Facebook či Instagram. Stačí nám napsat, o jaké věci máte zájem, co by Vaši klienti využili, potřebovali, chtěli, a my pak již po vlastní ose oslovíme dárce. Sbírka se koná dvakrát ročně, cca měsíc před jejím samotným spuštěním, kontaktujeme spolupracující organizace a zjišťujeme jejich potřeby. Přidejte s k nim a samy Vás budeme oslovovat a upozorňovat, co se u nás během roku děje. Pokud jste organizace mimo Olomoucký okres, nebojte se nás oslovit i tak, v minulosti jsme zajišťovali konání sbírky v obcích v okolí Jeseníku a materiální pomoc jsme přerozdělovaly sociálním službám přímo tam! Když zrovna není čas sbírky, i tak můžeme navázat spolupráci a dostatečně předem se připravit na pravidelný jarní/podzimní termín :)

PRO DÁRCE

Chcete najít uplatnění pro Vaše již vyřazené věci? Kontaktujte nás skrze e-mail, Facebook nebo Instagram a my Vám pomůžeme nalézt jejich odbytiště. V pravidelných intervalech (jaro/podzim) pořádáme Sbírku se sběrným místem přímo v Olomouci, kam ve vymezeném termínu, můžete přinést to, co již doma nepotřebujete. Pokud jste se dohodli v práci s kolegy, nebo se sousedy, že společně vytřídíte materiální pomoc, můžeme pro ni v termínu Sbírky i samy přijet a zajistit pak jejich následnou distribuci. Asi měsíc před začátkem Sbírky oslovujeme neziskové organizace a sociální služby a poptáváme, co by jejich klienti potřebovali. Poté vyhlásíme Sbírku s konkrétními věcmi, které vybíráme a následně po jejím ukončení je předáváme samotným službám, které dle svých vnitřních metodik materiální pomoc klientům přerozdělují. Může se stát, že v aktuální Sbírce nenajdete odbytiště věcí, které nejsou pro Vás potřebné, nebojte se, pomůžeme Vám najít místo, kde najdou své uplatnění :)